De jeugdwerking is op zoek naar (gediplomeerde trainers). 0486/57.11.07:
Kom gerust onze spelers eens aanmoedigen op de terreinen van KRCB :

Koninklijke Racing Club Bambrugge werd opgericht in 1949 en sloot zich aan bij de Belgische voetbalbond in 1951. Sindsdien probeert de club met familiale karakter zich stand te houden, voornamelijk in eerste en tweede provinciale.

KRC Bambrugge wenst te benadrukken dat fun, het spelplezier, het allerbelangrijkste is tijdens de spelers hun opleiding. In de opleiding dienen veel ‘leuke’ leermomenten aangeboden te worden; van spelplezier over trainingsplezier naar competitieplezier.

KRC Bambrugge wil plezier voor iedereen: van debutantje tot onze toekomstige profspelers, fun voor iedere speler, ook voor de ‘mindere’ goden. Ervaren van het plezier om te spelen en het plezier om te leren leidt tot voetbal spelen. Daarom opteren we ervoor dat iedere speler bijna de gehele tijd voetbal speelt, vaak aan de bal komt, veel scoringskansen krijgt, vrij mag spelen, aangemoedigd wordt door de coach en gesteund wordt door de ouders.

Niet vergeten dat het hebben van plezier in voetbal het allerbelangrijkste voor het zelfvertrouwen is en leidt tot beter presteren. Om deze reden ook vinden wij het belangrijk dat elke kind op zijn eigen ontwikkelingsniveau kan voetballen.

Daarnaast hecht onze club enorm veel belang aan het opvoedende aspect van de voetbalopleiding. KRCB wil de jeugdspeler via hun opleiding de menselijke waarden zoals respect voor anderen, respect voor zichzelf, respect voor materiaal en infrastructuur bij brengen.

Via het voetbalspel willen we neen leren zeggen tegen corruptie, druggebruik,racisme en geweld in het voetbal.

Onze jeugdspelers spelen om te winnen maar leren verliezen.

De jeugdspeler leert de spelregels van het voetbal na te leven.(=fair-play)

De jeugdspeler leert leefregels(=discipline) na te leven en zelfdiscipline te verwerven

De jeugdspeler leert samenleven en samenwerken om sociale competenties te verwerven.

KRC Bambrugge probeert alle jeugdploegen met dezelfde spelopvatting=zonevoetbal op te leiden en dit in een 1-4-3-3 systeem  ( ruit of dubbele ruit )waarbij fun, formation(opvoeding) en zeker het kind centraal moet staan.

Het doel van dit opleidingsplan is te komen tot een uniforme aanpak op het gebied van trainingen, zowel op technisch, tactisch als conditioneel vlak en dat voor alle jeugdploegen. Hierin worden alleen de grote lijnen aangegeven (eindtermen), zodat iedere trainer toch nog zijn persoonlijke voorkeuren in de trainingen kan leggen. De bedoeling is wel dat deze rode draad van de debutantjes tot en met het eerste elftal wordt gevolgd. Het werken in blokken is hierbij van groot belang. Het is doelgericht en waarborgt variatie.

Onze trainers en begeleiders  zijn op de hoogte van het ‘leerplan’ en zorgen ervoor dat er feedback komt zodat wij, indien nodig, het leerplan kunnen aanpassen. Dit houdt in dat er een nauwe samenwerking is tussen de sportief verantwoordelijke en de jeugdtrainers. Wij hopen dan ook dat de rode draad die wij hiermee in onze trainingen willen bewerkstelligen zal leiden tot een constructieve opleiding van onze jeugdspelers.

Vanuit deze visie stellen we onszelf volgende doelstellingen voor

- invullen van sociale en sportieve functie binnen de lokale gemeenschap

- opleiding bieden aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de voetbalspelers waarbij iedereen op zijn niveau gelijke kansen krijgt op ontplooiing en maximale speelgelegenheid waarbij elke jeugspeler recht heeft op minstens 50% speeltijd

- persoonlijke voetbalontwikkeling, zowel voetbaltechnisch als –tactisch

- het ontwikkelen van complete voetballers (niet alleen aanvallen)

- plezier beleven aan het voetballen

- het behouden van de jeugd voor de vereniging

- het bijbrengen van discipline en regels

- het tonen van respect voor scheidsrechters, tegenstanders, leiders, medespelers en publiek

- eenheid in het voetbalbeleid creëren

- betere aansluiting verkrijgen vanaf duiveltjes tot de eerste ploeg

- het verbeteren van de samenwerking tussen spelers onderling

- het vergroten van de gehele jeugdafdeling

- grotere betrokkenheid verkrijgen van spelers en ouders

Om het kort te zeggen is de voetbalopleiding niet het doel maar een middel om de totale persoonlijkheid (=kennen, kunnen, zijn) van de speler maximaal te laten ontwikkelen. Dit leidt automatisch naar beter voetbal spelen!

Dit dus voor zowel bestuur, coördinatoren, trainers, leiders, clubscheidsrechters, spelers als ook ouders.

 

Ander nieuws uit Erpe-Mere

17 februari 2019

Onze Jeugdploegen

Contact

Phone053/62.74.00 Kantine

Phone0486/57.11.07 Jeugdvoorzitter Lieven Welleman

Phone0478/42.31.87 TVJO Jens Vanderghote

email info@racingbambrugge.be

web www.racingbambrugge.be

© 2019   |  Joomla Templates by Joomzilla.com