De jeugdwerking is op zoek naar (gediplomeerde trainers). 0486/57.11.07:
Kom gerust onze spelers eens aanmoedigen op de terreinen van KRCB :

Jeugdledenreglement

__________________________________________________________________________________

Regelement trainingen spelers

1.       Iedere speler is een kwartier voor aanvang van de trainingen aanwezig.

2.       De trainer, medespeler, medewerkers en vrijwilligers worden begroet.

3.       De ouders begeleiden hun kind tot aan de kleedkamer zodat ze zeker weten dat de training doorgaat.

4.       Spelers hebben 20 minuten om zich na de training te douchen en worden dus ten laatste 20 minuten na de training afgehaald.

5.       Om drukte te vermijden wordt er gevraagd om zo weinig mogelijk in de kleedkamers te komen. Vanaf U9 wordt er verwacht dat ze zichtzelf kunnen helpen. Trainer en afgevaardigde helpen waar nodig.

6.       De trainer wordt steeds verwittigd als een speler niet kan deelnemen aan de training.

7.       De trainer wordt steeds verwittigd als een speler later aanwezig zal zijn op training.

8.       Er wordt na elke training gedoucht. Hygiëne staat voorop. Slippers dragen is raadzaam.

9.       De trainer maakt na afloop van de training afspraken in functie van de daaropvolgende wedstrijd, tijdens dit anders wordt gecommuniceerd door de trainer. Loop dus niet direct weg.

10.   De spelers zijn steeds gekleed in voetbalkledij van KRCB en dragen steeds beenbeschermers. Indien deze niet zouden gedragen worden is uw kind niet verzekerd.

11.   Spelers gedragen zich op training, wie zich hier niet aan houdt, kan bestraft worden en eventueel uitgesloten worden bij de volgende match.

12.   Spelers hebben respect voor het werk van ons bestuur en zorgen er dan ook voor dat alles net en in orde blijft. Zo worden schoenen uitgeklopt/afgeveegd voor ze de kleedkamer betreden.

13.   Voor de training wordt er niet op het A-terrein gespeeld. Hier lopen kleine en grote spelers door elkaar en dit zorgt voor onveilige situaties.

Regelement wedstrijden spelers

1.       Iedereen is tijdig aanwezig op de afgesproken plaats. Wie niet tijdig aanwezig is zal niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

2.       Vanaf U14 is een identiteitsbewijs verplicht voor iedere speler. Wie deze niet bij zich heeft op het afgesproken tijdstip zal niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

3.       De trainer, medespeler, medewerkers en vrijwilligers worden begroet.

4.       De spelers komen naar de wedstrijd in voetbalkledij van de ploeg. Ook na de match dragen we weer deze kledij. Dit geeft de club uitstraling en zorgt voor de nodige uniformiteit. Tot en met U13 zullen de kinderen tijdens de opwarming van de wedstrijd reeds hun wedstrijdkledij aandoen. Vanaf G5 wordt er nog steeds aangeraden om kledij van KRCB aan te hebben, maar de voorkeur gaat er van uit dat je voor en na de wedstrijd de training aan hebt.

5.       Winnen is belangrijk, maar we behandelen iedereen met respect. Ouders, medespelers, trainer, afgevaardigde, tegenspelers, scheidsrechter,… Er dient een evenwicht te worden gevonden tussen winnen en verliezen. Spelplezier staat steeds op de eerste plaats.

6.       Ouders mogen hun kinderen aanmoedigen, maar het coachen is uitsluitend voor de trainer. Er wordt ook niet geschreeuwd op de kinderen. Dit heeft nefaste gevolgen voor hun ontwikkeling.

7.       Opmerkingen naar andere spelers worden niet aanvaard.

8.       De trainer bepaalt wie er speelt. De speeltijd van de speler wordt nauwgezet in het oog gehouden. Iedere speler zal steeds 50% van de wedstrijd spelen tot en met U17.

9.       Wanneer de wedstrijd is beëindigd, wordt er steeds een hand gegeven aan de scheidsrechter en de tegenstander. Sportiviteit en fair-play is heel belangrijk.

10.   Na de wedstrijd wordt de wedstrijdkledij weer ingeleverd bij de ploegafgevaardigde, wordt er gedoucht en verlaten we net de kleedkamer.

Selectiecriteria wedstrijden

1.       Wie geen twee keer traint, komt niet in aanmerking voor een wedstrijdselectie, tenzij er te weinig spelers beschikbaar zijn voor maximale invulling van het wedstrijdveld.

2.       Wie terug komt uit blessure, komt pas terug in aanmerking voor een wedstrijdselectie na deelname aan minstens 2 opeenvolgende groepstrainingen.

3.       Wie te laat komt op training (zonder verwittigen) komt niet in aanmerking voor de wedstrijd, tenzij er te weinig spelers beschikbaar zijn voor maximale invulling van het wedstrijdveld.

4.       Wie afwezig is op een training (zonder verwittigen) komt nooit in aanmerking voor de komende wedstrijd en de wedstrijd erop.

5.       Wie herhaaldelijk zondigt tegen het intern reglement van de club/ploeg kan op basis hiervan door de trainer uit de wedstrijdselectie gelaten worden. Zorg ervoor dat je spelers/ouders formeel waarschuwt in dergelijk geval.

 

6.       Het kan NOOIT de bedoeling zijn dat een speler die geen “inbreuken” heeft gepleegd tegen bovenstaande regels op basis van puur sportieve/fysieke criteria, 2 keer opeenvolgend uit de wedstrijdkern dient te blijven. Het is aan de trainer om in dat geval een rotatiesysteem te voorzien, eventueel in overleg met de TVJO.

Ander nieuws uit Erpe-Mere

18 januari 2019

Onze Jeugdploegen

Contact

Phone053/62.74.00 Kantine

Phone0486/57.11.07 Jeugdvoorzitter Lieven Welleman

Phone0478/42.31.87 TVJO Jens Vanderghote

email info@racingbambrugge.be

web www.racingbambrugge.be

© 2019   |  Joomla Templates by Joomzilla.com